Wymiana szkła micro autobus

○ Wymieniamy szyby w mikrobusach: